Aanbod

De trainingen richten zich in grote lijnen allemaal op die plek waar jouw invloed ligt, waar kansen liggen
en waar openingen zijn. Vanuit die plek kan je verantwoordelijkheid nemen op een manier die bij jou
past. Het is de plek waar verandering en ontwikkeling ontstaat.

Vaak is het nodig om jezelf nieuwe vaardigheden eigen te maken zoals grenzen aangeven,
gewaarworden van je lichaam en gevoel, jezelf uitspreken, omgaan met conflicten of feedback geven.
Altijd is het nodig jezelf toe te staan om kwetsbaar te zijn.

Trainingen, workshops en trajecten op maat
Onderstaande trainingen geef ik graag in overleg met jou. De context waarin de training valt is
natuurlijk essentieel voor de vorm waarin hij gegeven wordt. Je kan besluiten tot een eendaagse
training, een halve dag of een workshop. Een traject waarbij we vaker met elkaar werken heeft
voordelen. We kunnen dieper in gaan op het onderwerp en meer zelfonderzoek en rendement
mogelijk te maken.

Individuele coaching
Het is mogelijk tijdens een trainingstraject (of voor of na een eendaagse training) individuele coaching
te plannen voor alle deelnemers.

De trainingen die ik aanbied bevinden zich in de volgende aandachtsgebieden:

JIJ EN DE ANDER

aanbod

Authentiek en assertief communiceren
Je wil leren om zuiver, oprecht en respectvol te communiceren naar de mensen om je heen. Je wil
assertief grenzen aan geven, zichtbaar zijn, eerlijk zijn naar jezelf en emoties op een gezonde wijze
uiten. Deze trainingen leren jou jezelf te laten horen en zien aan mensen om je heen. Wie ben je
werkelijk? Hoe blijf je trouw aan jezelf, ook als het spannend is? Je leert zorg dragen voor persoonlijke
grenzen en deze met respect voor jezelf en de ander te communiceren.

Aanbod:

• Training ‘Authentiek presenteren’ – Krachtig en rustig spreken voor groepen.
• Training ‘Nee zeggen vanuit Ja’ – Assertief en effectief grenzen aangeven.
• Training ‘Assertief zijn in communicatie’ – Krachtig, kwetsbaar en constructief een moedig
gesprek voeren.

JIJ EN JE DAGELIJKS LEVEN

aanbod

Invloed uitoefenen in een snel leven vol verandering
Je wil eigenaar zijn van je agenda in plaats van andersom. Je wil autonome keuzes maken en je wil
meer ruimte in de week voor ontspanning en eigen tijd. Deze trainingen richten zich op regie pakken
en houden over je dagindeling, je persoonlijke ontwikkeling, je omgeving en je werkdruk. Je leert om je
behoeftes en verlangens te uiten en te gaan staan voor jouw overtuigingen en waarden. Kortom, dit
zijn trainingen waar het draait om eigenaarschap nemen; stuurman zijn van je leven en je doelen.

Aanbod:

• Training ‘Aan het roer’ – Regie houden tijdens veranderingen in je leven.
• Training ‘Vitaal op je werk’ – Invloed uitoefenen op draagkracht en draaglast.
• Training ‘Manage je leven’ – Zorgvuldig en doelgericht omgaan met tijd.
• Training ‘Ontspannen in de waan van de dag’ – Balans creeren tussen inspanning en
ontspanning.

JIJ EN JE VERLANGENS

aanbod

Doen wat je wil en waar je voor staat
Misschien komt het er nog niet helemaal uit, maar je voelt wel dat je op deze aardbol wat te doen
hebt. Maar hoe? Je wil je talent tot uitdrukking laten komen, zichtbaar worden en een krachtige plek
innemen. Misschien vind je het juist moeilijk om te bepalen wat je wil en wil je graag meer verbinding
met je lichaam en dus je intuïtie en gevoel. In deze trainingen maak je contact met wat er leeft in jou.
Wat wil gezien en gehoord worden? Je ervaart welke stappen je mag nemen om ruimte in te nemen en
te kiezen voor wat je wil.

Aanbod:

• Tweedaagse training ‘Van Springen naar Sprankelen!‘ – Zichtbaar worden in het dagelijks
leven.
• Training ‘Thuis komen in je lichaam’ – Durven voelen: lichaamssignalen gewaarworden.

“Wat we weten is belangrijk, maar wie we zijn is belangrijker. Zijn vraagt,
veel meer dan weten, dat we betrokkenheid tonen en onszelf laten zien. En
dat vraagt grote moed en een kwetsbare opstelling. De eerste stap van de
reis daarnaartoe is uitzoeken waar we nu staan, waar we heen willen en
wat ons daarbij in de weg staat.” – uit De Kracht van Kwetsbaarheid
– Brené Brown