Overige informatie over NIA op internet

Nia op Youtube
This is Nia Australia – Transform How You Live

Nia in de pers
Er is veel geschreven in de media over Nia. In onderstaande artikelen kun je lezen wat Nia is en hoe
het ervaren wordt door iemand die voor het eerst een les volgt.
Nia in Happinez – juni 2010
Nia in de Wegener Dagbladen – januari 2011

Meer informatie over Nia
www.nianow.com (officiële website van Nia Technique)
www.nianow.com/saskia-fekkes
www.nianederland.nl

meer informatie
Meer informatie