Nia is RIVM-prove

De omstandigheden in de zaal

De grote zaal van 110 m2 biedt gunstige omstandigheden om veilig te dansen:

Er is geen lucht re-circulatie zoals airconditioning of installaties voor luchtverversing.
Het plafond is 10 meter hoog.
Er staan 8 ramen open en als de deur van de zaal open blijft, ontstaat een aanzienlijke ventilatie en dus wenselijke luchtcirculatie.
Het RIVM geeft toestemming om, ‘wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat’ de 1,5 meter regel tijdelijk los te laten.
Het is niet mijn intentie die 1,5 meter sowieso los te laten, maar het kan voorkomen dat deze niet de hele les te handhaven is.
Ik zal mijn uiterste best doen iedereen zo goed mogelijk een eigen -vaste- plek te geven wat goed mogelijk is in de zaal.
Het RIVM keurt dit goed, zie onderstaande informatie.
Met de Moving to Heal lessen is 1,5 meter wel te realiseren.

De voorschriften van het RIVM

Hieronder vind je de letterlijke informatie van de website van het RIVM over de maatregelen in relatie met sport:

 Generiek kader coronamaatregelen
RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld.
Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.
De basisregels zijn:

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Probeer drukte te vermijden.
Was vaak je handen.

Is het weer toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?
Ja, binnen en buiten sporten kan weer. Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.
Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand.

 Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters.
Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat,
kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

Hoe gaan we dit goed doen?

Kom dansen in vertrouwen;
Respecteer elkaars wensen;
Blijf thuis als je verkouden bent;
De kleedkamer en douches zijn open en beschikbaar;
Je kan je spullen in de zaal leggen indien je liever geen gebruik maakt van de kleedkamer;
De dekentjes liggen zoals altijd in de zaal. Neem eventueel een eigen dekentje mee.

* * *

Overige informatie over NIA op internet

Nia op Youtube
This is Nia Australia – Transform How You Live

Nia in de pers
Er is veel geschreven in de media over Nia. In onderstaande artikelen kun je lezen wat Nia is en hoe
het ervaren wordt door iemand die voor het eerst een les volgt.
Nia in Happinez – juni 2010
Nia in de Wegener Dagbladen – januari 2011

Nia muziek
Nia wordt gedragen door zorgvuldig gekozen ritmische muziek en helpt je nog dieper in contact
te komen met de beweging. De muziek is zacht en mild, uitdagend en vrolijk, maar ook krachtig en
expressief. Je kunt Nia cd’s bestellen op www.nianow.com/nia-music

Meer informatie over Nia
www.nianow.com (officiële website van Nia Technique)
www.nianow.com/saskia-fekkes
www.nianederland.nl

meer informatie
Meer informatie